Design selv stævne rosetter


Sammensæt farver og bånd på din stævnerosette.

Hvis du ønsker specialbånd, kan du vælge mellem dem der er 23 - 26 mm brede.